Call Us : (+382) 20 648 145

Konsultantske usluge iz domena privatne bezbjednosti

Bezbjednosni konsalting je posebna usluga koju pružamo i odnosi se na prethodno urađenu detaljnu analizu i procjenu stepena ugroženosti našeg predmeta djelovanja. Na osnovu ove procjene naš stručni tim određuje potrebne ljudske i tehničke resurse, koji će za klijenta moći adekvatno, efikasno i na najbolji mogući način obaviti svoj zadatak, a to je pružanje potpune zaštite. Naš stručni tim pružiće Vam precizne i pouzdane usluge kao što su izrada, analiza i procjena akcionih planova i standardnih operativnih procedura.
Bezbjednosni konsalting koji nudimo omogućava da efektivno koristite raspoloživost Vaših resursa i na taj način obezbijedite najbolju vrstu bezbjednosti koja Vam je potrebna

Fizička zaštita

Našu kompaniju predstavljamo kao visoko specijalizovanu u pružanju širokog spektra usluga iz oblasti zaštite lica i imovine na teritoriji Crne Gore. Unaprijed ustanovljene procedure rada u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika su mehanizam funkcionisanja našeg fizičkog obezbjeđenja. U sklopu fizičke zaštite djeluje i patrolna služba koja vrši obilazak objekata više puta u toku 24h, za razliku od standardnog angažovanja zaštitara.
Za svaki od objekata je unaprijed definisan redoslijed obilazaka u različitim vremenskim periodima, pritom ne dozvoljavajući uspostavljanje šablona koji bi olakšao potencijalni napad na isti. Ovaj način rada predstavlja preventivno djelovanje i najefikasnije je kada se poveže sa monitoring centrom, odnosno tehničkom zaštitom.

Obezbjeđenje lica i objekata
Obezbjeđenje javnih okupljanja i kulturno-sportskih dešavanja
Transport novca i dragocjenosti
Konsultantske usluge iz domena privatne bezbjednosti