Call Us : (+382) 20 648 145

Obezbjeđenje objekata (privatni subjekti, finansijske institucije, gradilišta, hoteli)

Tokom dosadašnjeg poslovanja imali smo priliku da sarađujemo kako sa privatnim tako i sa javnim sektorom, kada je u pitanju potpuno obezbjeđivanje objekata. Imajući u vidu želje i potrebe naših klijenta nudimo potpunu unutrašnju, kao i spoljašnju zaštitu. Naši službenici su posebno obučeni za ovakav način nadzora i zato brigu o Vašoj bezbjednosti prepustite nama.

Fizička zaštita

Našu kompaniju predstavljamo kao visoko specijalizovanu u pružanju širokog spektra usluga iz oblasti zaštite lica i imovine na teritoriji Crne Gore. Unaprijed ustanovljene procedure rada u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika su mehanizam funkcionisanja našeg fizičkog obezbjeđenja. U sklopu fizičke zaštite djeluje i patrolna služba koja vrši obilazak objekata više puta u toku 24h, za razliku od standardnog angažovanja zaštitara.
Za svaki od objekata je unaprijed definisan redoslijed obilazaka u različitim vremenskim periodima, pritom ne dozvoljavajući uspostavljanje šablona koji bi olakšao potencijalni napad na isti. Ovaj način rada predstavlja preventivno djelovanje i najefikasnije je kada se poveže sa monitoring centrom, odnosno tehničkom zaštitom.

Obezbjeđenje lica i objekata
Obezbjeđenje javnih okupljanja i kulturno-sportskih dešavanja
Transport novca i dragocjenosti
Konsultantske usluge iz domena privatne bezbjednosti